مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- ماموریت
ماموریت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
ماموریت مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علم و صنعت، اجرا و ارتقای تحقیقات کاربردی با کیفیت بالا در زمینه ICT به طور خاص، همکاری های بین المللی و منطقه ای با سازمان های فنیICT به طور عام، و مشارکت در برنامه های در حال توسعه ملی و بین المللی است.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14029.33723.fa.html
برگشت به اصل مطلب