مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- رویدادها
رویدادها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
رویدادهای مهمی که مرکز ICT-SIS سازماندهی کرده و یا در آنها همکاری داشته است به طور خلاصه به شرح زیر معرفی می شوند

کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +10 1394 (WSIS- ایران- سال 1391)
 مرکز همایش های شهید قندی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تهران؛ اسفندماه 1391
کمیته ملی WSIS تصمیم به برگزاری یک کنفرانس ملی سالانه گرفت. پس از تعیین اهداف و چشم اندازها این کنفرانس " کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +10 1394 (WSIS - ایران -1391 ) ":نامیده می شد. کنفرانس به طور مشترک توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و دانشگاه علم و صنعت سازماندهی شده است .
اهداف این کنفرانس عبارتند از:
• بررسی چالش در روند تصمیم گیری برای سال 1394.
• تبیین اقدامات ملی و دستاوردهای حوزه جامعه اطلاعاتی.
• بررسی سوابق و گزارش های فعالیت های تکمیل شده با توجه به شاخص های جامعه اطلاعاتی.
• نظارت و پیگیری دریافت اطلاعات از کارگروه ها.
• به روز رسانی برنامه های عملی در تمامی سازمان های دولتی و بخش خصوصی با هدف دستیابی به اهداف WSIS.
• ایجاد یک مشارکت ملی در حوزه جامعه اطلاعاتی.
• ایجاد فرصت افزایش توانایی های شرکت ها و سازمان های غیر دولتی در حوزه جامعه اطلاعاتی.

 کارگاه آموزشی ایران در موضوع WSIS
 ILO ، ژنو، به عنوان بخشی از انجمن WSIS خرداد 1391
این کارگاه آموزشی توسط ITU در انجمن WSIS 1391 برنامه ریزی و توسط مدیر ICT – SIS دانشگاه علم و صنعت ایران هدایت شد. شرکت کنندگان که از بخش های دولتی و خصوصی ایران دعوت شده بودند، گزارشی از برخی پروژه های عظیم در ایران که در آن از اهداف WSIS و خطوط عمل حمایت شده است، ارائه دادند. این کارگاها یک نمای کلی از وضعیت ایران در جامعه اطلاعاتی ترسیم کردند.

اولین کنفرانس صنعت فناوری اطلاعات و GDP
سالن ملاصدرا ، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران؛ دی ماه 1391
در این کنفرانس ،80 تن از کارشناسان فناوری اطلاعات ایران در چهار گروه مرجع ( دانشگاهیان، سیاستگذاران ، متخصصان فناوری و ارائه دهندگان خدمات) دعوت شده بودند تا پیرامون نتایج حاصل از پرسشنامه های دلفی صحبت کنند. این پرسشنامه ها برای تعیین جنبه های مختلف از پیشرانان صنعت IT که سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی این صنعت در ایران دارند طراحی شده بود. روش مطالعه آینده در طراحی پرسشنامه ها اعمال شد و نرم افزار سیستم های الکترونیکی دلفی بر وب برای جمع آوری نظرات کارشناسان درگیر در پروژه، فراهم گردید. در این کنفرانس ابتدابحث آزاد در مورد نتایج قبلی انجام شد و در مرحله دوم یک مجموعه جدید از پرسشنامه ها در میان شرکت کنندگان توزیع و نظر آنان برای یافتن کارآمد ترین استراتژی های و اقدامات در ارتباط با مجموعه انتخاب شده از پیشرانان جمع آوری شد.

آمادگی برای کنفرانس منطقه ای در WSIS 1394
سالن حافظیه ، مجموعه سعد آباد ، تهران؛ آبان ماه1391
کنفرانس سالانه ملی است که  " کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +10 1394 (WSIS - ایران -1391 ) "  نامیده می شود، توسط کمیته ملی ایران برای WSIS برگزار خواهد شد. برنامه کنفرانس در ماه فوریه یا مارس خواهد بود، به جز سال هایی که ممکن است یک رویداد منطقه ای یا بین المللی دیگر در ایران در حال برگزاری باشد، که در آن صورت منجر به ادغام هر دو رویداد خواهد شد.
دومین کنفرانس با همکاری نخستین سازمان همکاری های اقتصادی ( ECO ) اجلاس وزرای امور خارجه ارتباطات فناوری اطلاعات(ICT) در آبان ماه 1391در مجموعه سعد آباد تهران ، ایران برگزار شد .
این کارگاه شامل دو بخش بود. بخش اول توسط آقایان علی حکیم جوادی ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران (ITO)، آقای علی اصغر انصاری، معاون رئیس ITO و دکتر هادی شهریار شاه حسینی مدیر ICT - SIS و مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت اداره شد. در این جلسه، جمهوری اسلامی ایران تجربیات خود را در زمینه WSIS در اختیار کشورهای عضو هیئت ECO قرار داد.
در بخش دوم که توسط آقای انصاری ( از ITO) ، و دکتر شاه حسینی ( از دانشگاه علم و صنعت ) اداره شد ، چالش های فعالیت های WSIS ملی در سال 1392 توسط مدیران داخلی بخش های دولتی و خصوصی IT که دعوت شده بودند ودر کارگاه حضور داشتند مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

صنعت IT و GDP در بحران اقتصادی جهان : پیشرانان و چشم انداز آینده
دفتر مرکزیITU ، ژنو ، کارگاهی موضوعی در انجمن WSIS 1392؛ اردیبهشت ماه
1392 در حالی که بحران اقتصادی جهانی به شدت اقتصاد تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داده است  و بسیاری از صنایع از جمله صنعت ساخت و ساز و صنعت هواپیمایی در ضایعات عملیاتی غوطه وراند، اما صنعت اطلاعات و فناوری ارتباطات (ICT) به رشد خود هر چند آهسته ادامه می دهد،. ICT بر اقتصاد به عنوان یک صنعت و به عنوان تسهیل کننده صنایع دیگر تاثیرگذار است ، پس یکی از مهم ترین فناوری ها در بحران اقتصادی است.
در این کارگاه، پیشرانان صنعت فناوری اطلاعات (IT) که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را افزایش داده اند مورد توجه هستند. روند صنعت IT و تاثیرات آن بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بحران اقتصادی جهانی مورد بحث قرار گرفت. فناوری های جدید در حوزه IT از قبیل پهن باند، اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و اثر سیاست های دولتی بر این موضوع بررسی شد. در نهایت نتایج تحقیقات مطالعات آینده در مورد این موضوع در ایران که توسط ICT - SIS انجام شده ، گزارش شد.
دکتر ح. توره، دبیر کل ITU ، در کارگاه حضور و در پایان، پس از گفتگویی کوتاه در مورد اهمیت موضوع این کارگاه ، از سازمان ها و شرکت کنندگان قدردانی کردند.
کارگاه آموزشی کشور ایران در WSIS
دفتر مرکزیITU ، ژنو ، بخشی از انجمن 1392 WSIS ؛ اردیبهشت ماه 1392
این کارگاه آموزشی که توسط ITU در انجمن WSIS 1392 برنامه ریزی شده، توسط مدیر ICT - SIS دانشگاه علم و صنعت اداره شد. شرکت کنندگان، گزارش برخی از فعالیت ها و دستاوردهای اساسی در خطوط عمل WSIS به همراه چالش های آن را ارائه نمودند. این کارگاه تلاش می کند به ارائه یک نمای کلی از وضعیت ICT ، ساخته شده توسط بخش خصوصی و دولتی در سال گذشته دست یابد؛ و پیشرفت ایران به سوی اهداف WSIS را نشان دهد.

کمیته ملی ایران برای جلسات ماهانه کارگروه WSIS
اتاق کنفرانس ITO ، سازمان فناوری اطلاعات ( ITO ) ، تهران؛ نشست ماهانه
برای هماهنگ کردن فعالیت های WSIS در ایران و داشتن نقش موثر در روند رو به جلوی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در سال 1394، کمیته ملی WSIS توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ( ITO ) در سال 1390 تاسیس شد. استقرار کمیته نتیجه اجرای یک پروژه تحقیقاتی تحت عنوان " مطالعه تحقیقی و تهیه اسناد بین المللی استراتژیک برای جامعه اطلاعاتی " بود که توسط دانشگاه علم و صنعت انجام شده بود اعضای این کمیته نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی ،بخش خصوصی و کارشناسان WSIS بودند.
دو کارگروه اصلی در کمیته ملی ایران برای WSIS ایجاد شد: کارگروه برنامه ریزی استراتژیک و کارگروه متناسب سازی اهداف و خطوط عمل. این کمیته تعدادی کارگروه فرعی در سازمان ها دارد که در پیگیری خطوط عمل WSIS مرتبط فعال هستند.
جلسات ماهانه این کمیته توسط ICT - SIS به عنوان رئیس برنامه و دبیرخانه دفتر کمیته ملی ایران برای WSIS برگزار شده است و یک سری از ارائه ها توسط محققان ICT - SIS در جلسات انجام شد. آخرین جلسه در آذرماه 1392 برگزار شد که نمایندگان سازمان های دولتی فعالیت های اخیر خود در زمینه WSIS را گزارش کردند.

کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +10 1394 (WSIS - ایران – 1393)
مرکز همایش های شهید قندی ، وزارت ICT ، تهران ؛بهمن ماه 1393
کمیته ملی ایران برای WSIS تصمیم به برگزاری یک کنفرانس ملی سالانه به نام "کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +10 1394 " گرفت. هدف این کنفرانس جمع آوری آخرین دستاورد های بخش خصوصی و دولتی در خطوط عمل WSIS و کمک به ایجاد همکاری ملی در زمینه جامعه اطلاعاتی است. دو کنفرانس سالانه از سال 1391 برگزار شد. همچنین سومین کنفرانس برای بهمن ماه 1393 برنامه ریزی شده است .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14034.33729.fa.html
برگشت به اصل مطلب