مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- تالیفات
تالیفات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مرکز تحقیقات دانشگاه علم و صنعت ایران برای ICT - SIS چندین کتاب و گزارش های مدیریتی شامل آمار و ارقام در خصوص ICT در جهان و ایران به طور عام، و تجزیه و تحلیل شکاف و سیاست های توسعه ICT در ایران به طور خاص منتشر کرده است. تقریبا تمام کتاب ها به زبان فارسی منتشر شده است  و نسخه انگلیسی کتاب هایی که از زبان های دیگر ترجمه نشده اند در آینده به زودی منتشر خواهد شد.

تجزیه و تحلیل روند توسعه ICT در ایران و جهان
 در این کتاب، وضعیت ICT ایران و کشورهای دیگرجهان بر اساس اندازه گیری های IDI گزارش شده توسط ITU ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این کتاب حاصل صرف ساعات بسیار بحث های فنی در مورد داده ها و اطلاعات درون گزارش های ملی و یا گزارش های بین المللی منتشر شده توسط ITU ، UNCTAD و دیگر موسسات بین المللی است.
 
گزارش ملی ایران در WSIS- 1391
این کتاب شامل فعالیت های اصلی در ایران در زمینه جامعه اطلاعاتی است. در ابتدا، یک گزارش از دید کلی در مورد وضعیت ICT در ایران ارائه می دهد. در مرحله دوم، مهم ترین پروژه های بزرگ انجام شده در زمینه ICT و کاربردهای آن در ایران در سال گذشته با توجه به خطوط عمل WSIS توصیف شده است. این گزارش در انجمن WSIS -1391 در ژنو توسط هیئت ایران ارائه شد.

گزارش ملی ایران در WSIS - 1392

این کتاب، که به عنوان گزارش های رسمی هیئت ایران در انجمن WSIS -1392 در ژنو ارائه شد که شامل فعالیت های اصلی در ایران در مورد خطوط عمل WSIS در 1391و 1392 می باشد. این گزارش همچنین نگاهی کلی به وضعیت گذشته ICT در ایران داشته و مهم ترین پروژه های اجرا شده در ایران، با توجه به خطوط عمل WSIS را تبیین میکند.

روند توسعه ICT در یک نگاه (وضعیت جهانی تا سال 1391)
 این کتاب به طور خلاصه به بررسی وضعیت ICT کشورهای جهان تا سال 1391، بر اساس مدل اندازه گیری IDI که توسط ITU در سال 1388 توسعه یافته است می پردازد. آمار های ارائه شده از گزارش های منتشر شده سالانه ITU جمع آوری شده اند.

 روند توسعه ICT در یک نگاه (وضعیت جهانی تا سال 1392)

پس از توجه تصمیم گیرندگان و کارشناسان، با توجه به نسخه 1391 " روند توسعه ICT در یک نگاه " ، ICT-SIS تصمیم به انتشار نسخه 1392 تا پایان سال 1392 گرفته است. این کتاب مانند نسخه های قبلی به طور خلاصه به بررسی وضعیت ICT کشورها تا سال 1392، با توجه به مدل اندازه گیری IDI که توسط ITU توسعه یافته می پردازد.

آمار ICT در سال 1392
این خلاصه مدیریتی، چکیده بررسی آمار اصلی حوزه ICT را ارائه میدهد که شامل گزارش ها بر اساس داده های اعلام شده از سوی ITU و دیگر سازمان های بین المللی در ICT در سال 1392 است. این کتابچه سعی می کند اطلاعات کلی که به تصمیم گیرندگان برای برنامه ریزی موثر تر در زمینهICT کمک می کند را ارائه کند.

تاثیر IT صنعت در GDP : بررسی کارشناسانه برای پیاده سازی پنچمین طرح توسعه ملی ایران
این کتاب، گزارشی اجرایی حاوی نتایج استخراج شده از پروژه تحقیقاتی انجام شده توسط ICT - SIS برای سازمان فناوری اطلاعات ( ITO ) درسال 1391 است. بهترین سیاست ها و استراتژی ها و اقدامات برای 18 پیشران اصلی از پیشرانان فناوری اطلاعات در کنار نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل SWOT ' انجام شده برای تمام پیشرانان گزارش شده است. مطالعه آینده و بررسی کارشناسانه در شالوده این تحقیق ارائه شده و روش های مرتبط قابل استفاده  در موضوعات دیگر  بیان شده است.

کتابچه راهنما برای گردآوری داده های مدیریتی ICT
واضح است که هدایت توسعه کلان برنامه های هر کشور در زمینه ICT بدون تعریف و جمع آوری شاخص های فنی به دست نمی آید . این کتاب مرجع کاملی برای این شاخص ها است و می تواند مورد استفاده همه سازمان های مسئول و مردم قرار گیرد.

 ICT و توسعه بخش خصوصی
 این کتاب تاثیر ICT بر توسعه بخش خصوصی را تجزیه و تحلیل می کند. داده ها و اطلاعات مورد استفاده در این کتاب توسط UNCTAD و سایر نهادهای بین المللی در ارتباط با اقتصاد در جهان اعلام شده است.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14032.33726.fa.html
برگشت به اصل مطلب