مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- چشم انداز
چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناخته شدن به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مرجع بین المللی و ملی برجسته، مرکز آموزشی در حوزه ICT و نظارت بر روند فناوری ICT در ایران، منطقه و جهان.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14028.33722.fa.html
برگشت به اصل مطلب