مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- رویدادها
کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +۱۰ ۱۳۹۴ (WSIS - ایران – ۱۳۹۳)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +۱۰ ۱۳۹۴ (WSIS - ایران – ۱۳۹۳)
مرکز همایش های شهید قندی ، وزارت ICT ، تهران ؛بهمن ماه ۱۳۹۳
کمیته ملی ایران برای WSIS تصمیم به برگزاری یک کنفرانس ملی سالانه به نام "کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +۱۰ ۱۳۹۴ " گرفت. هدف این کنفرانس جمع آوری آخرین دستاورد های بخش خصوصی و دولتی در خطوط عمل WSIS و کمک به ایجاد همکاری ملی در زمینه جامعه اطلاعاتی است. دو کنفرانس سالانه از سال ۱۳۹۱ برگزار شد. همچنین سومین کنفرانس برای بهمن ماه ۱۳۹۳ برنامه ریزی شده است .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14034.70587.fa.html
برگشت به اصل مطلب