مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- رویدادها
آمادگی برای کنفرانس منطقه ای در WSIS ۱۳۹۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آمادگی برای کنفرانس منطقه ای در WSIS ۱۳۹۴
سالن حافظیه ، مجموعه سعد آباد ، تهران؛ آبان ماه۱۳۹۱
کنفرانس سالانه ملی است که  " کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +۱۰ ۱۳۹۴ (WSIS - ایران -۱۳۹۱ ) "  نامیده می شود، توسط کمیته ملی ایران برای WSIS برگزار خواهد شد. برنامه کنفرانس در ماه فوریه یا مارس خواهد بود، به جز سال هایی که ممکن است یک رویداد منطقه ای یا بین المللی دیگر در ایران در حال برگزاری باشد، که در آن صورت منجر به ادغام هر دو رویداد خواهد شد.
دومین کنفرانس با همکاری نخستین سازمان همکاری های اقتصادی ( ECO ) اجلاس وزرای امور خارجه ارتباطات فناوری اطلاعات(ICT) در آبان ماه ۱۳۹۱در مجموعه سعد آباد تهران ، ایران برگزار شد .
این کارگاه شامل دو بخش بود. بخش اول توسط آقایان علی حکیم جوادی ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران (ITO)، آقای علی اصغر انصاری، معاون رئیس ITO و دکتر هادی شهریار شاه حسینی مدیر ICT - SIS و مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت اداره شد. در این جلسه، جمهوری اسلامی ایران تجربیات خود را در زمینه WSIS در اختیار کشورهای عضو هیئت ECO قرار داد.
در بخش دوم که توسط آقای انصاری ( از ITO) ، و دکتر شاه حسینی ( از دانشگاه علم و صنعت ) اداره شد ، چالش های فعالیت های WSIS ملی در سال ۱۳۹۲ توسط مدیران داخلی بخش های دولتی و خصوصی IT که دعوت شده بودند ودر کارگاه حضور داشتند مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14034.70591.fa.html
برگشت به اصل مطلب