مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- رویدادها
اولین کنفرانس صنعت فناوری اطلاعات و GDP

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اولین کنفرانس صنعت فناوری اطلاعات و GDP
سالن ملاصدرا ، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران؛ دی ماه ۱۳۹۱
در این کنفرانس ،۸۰ تن از کارشناسان فناوری اطلاعات ایران در چهار گروه مرجع ( دانشگاهیان، سیاستگذاران ، متخصصان فناوری و ارائه دهندگان خدمات) دعوت شده بودند تا پیرامون نتایج حاصل از پرسشنامه های دلفی صحبت کنند. این پرسشنامه ها برای تعیین جنبه های مختلف از پیشرانان صنعت IT که سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی این صنعت در ایران دارند طراحی شده بود. روش مطالعه آینده در طراحی پرسشنامه ها اعمال شد و نرم افزار سیستم های الکترونیکی دلفی بر وب برای جمع آوری نظرات کارشناسان درگیر در پروژه، فراهم گردید. در این کنفرانس ابتدابحث آزاد در مورد نتایج قبلی انجام شد و در مرحله دوم یک مجموعه جدید از پرسشنامه ها در میان شرکت کنندگان توزیع و نظر آنان برای یافتن کارآمد ترین استراتژی های و اقدامات در ارتباط با مجموعه انتخاب شده از پیشرانان جمع آوری شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14034.70592.fa.html
برگشت به اصل مطلب