مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- رویدادها
کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +۱۰ ۱۳۹۴ (WSIS- ایران- سال ۱۳۹۱)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +۱۰ ۱۳۹۴ (WSIS- ایران- سال ۱۳۹۱)
 مرکز همایش های شهید قندی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تهران؛ اسفندماه ۱۳۹۱
کمیته ملی WSIS تصمیم به برگزاری یک کنفرانس ملی سالانه گرفت. پس از تعیین اهداف و چشم اندازها این کنفرانس " کنفرانس ملی آمادگی برای اجلاس WSIS +۱۰ ۱۳۹۴ (WSIS - ایران -۱۳۹۱ ) ":نامیده می شد. کنفرانس به طور مشترک توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و دانشگاه علم و صنعت سازماندهی شده است .
اهداف این کنفرانس عبارتند از:
• بررسی چالش در روند تصمیم گیری برای سال ۱۳۹۴.
• تبیین اقدامات ملی و دستاوردهای حوزه جامعه اطلاعاتی.
• بررسی سوابق و گزارش های فعالیت های تکمیل شده با توجه به شاخص های جامعه اطلاعاتی.
• نظارت و پیگیری دریافت اطلاعات از کارگروه ها.
• به روز رسانی برنامه های عملی در تمامی سازمان های دولتی و بخش خصوصی با هدف دستیابی به اهداف WSIS.
• ایجاد یک مشارکت ملی در حوزه جامعه اطلاعاتی.
• ایجاد فرصت افزایش توانایی های شرکت ها و سازمان های غیر دولتی در حوزه جامعه اطلاعاتی.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14034.70594.fa.html
برگشت به اصل مطلب