مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- خانه
پروژه‌های مهم اجرا شده مبتنی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/1 | 
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل فاوا دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان مشاور تخصصی سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به تدوین گزارش فعالیت‌های مهم اجرا شده  مبتنی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای ارائه خدمات الکترونیکی و یا توسعه زیرساخت‌های فاوا مرتبط با آنها، در قالب گزارش‌های تخصصی زمینه فاوا اقدام می‌نماید.
براین اساس طی نشست‌های تخصصی نسبت به تعیین فهرست پروژه‌های مهم اجرا شده در سال‌های اخیر و تدوین خلاصه اطلاعات لازم برای درج در گزارش‌های تخصصی اقدام خواهد شد. نماینده مجریان پروژه‌ها نیز می‌توانند پس از ورود به وب‌سایت از طریق لینک زیر نسبت به ویرایش اطلاعات مربوط به پروژه خود اقدام نمایند.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14614.70006.fa.html
برگشت به اصل مطلب